สีส้ม เป็นสีโทนร้อนที่ให้พลังเชิงบวก เพราะเป็นสีที่ผสมผสานกันระหว่างสีแดงและสีเหลืองที่ให้ทั้งพลังและความสดใส สีนี้เป็นสีที่สื่อถึงความสร้างสรรค์ ความสนุกสนาน ร่าเริงมีชีวิตชีวา สื่อถึงความสุข ความสมหวัง ช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกเหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆช่วยดึงดูดพลังบวกใหม่ๆเข้ามาในชีวิต Color Consultant แนะนำว่าควรใช้สีส้มที่เป็นโทนสว่างสดใสเพื่อช่วยให้ห้องดูสดใส มีชีวิตชีวา ดึงดูดความสนใจ ช่วยให้เจริญอาหาร จึงควรใช้สีส้มบริเวณห้องรับประทานอาหาร ห้องโถง หรือห้องนั่งเล่น แต่ข้อควรระวังคือสีส้มไม่ควรใช้ในห้องเล็กๆหรือ ห้องนอนเพราะเป็นสีโทนร้อนอาจทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกอึดอัด สีต่างๆล้วนมีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ไปจนถึงปฏิกิริยาตอบสนองทางกายด้วย สีมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเรา สีแต่ละสีมีผลต่อสภาวะร่างกายที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเราเข้าใจถึงผลกระทบของสีแต่ละสี เราก็จะสามารถนำความรู้นี้มาเลือกสีให้เหมาะกับการตกแต่งบ้านของเราได้ PaintPRO หวังว่าผู้ใช้บริการจะสามารถนำเทคนิคการเลือกสีไปปรับใช้เพื่อวางแผนการทาสีบ้าน ผนัง หรือตกแต่งห้องให้เหมาะสมกับแต่ละห้องหรือวัตถุประสงค์ของพื้นที่ส่วนนั้นๆได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *