สีต่อมาคือ สีฟ้าและสีน้ำเงินอ่อน ซึ่งเป็นสีในโทนเย็นที่สื่อถึงความสะอาด ผ่อนคลาย สดชื่น และทำให้รู้สึกสงบร่มเย็นส่วนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินโทนเข้มจะสื่อถึงความเชื่อมั่น เชื่อใจ ความน่าไว้วางใจ Color Consultant จึงแนะนำว่าควรใช้นี้บริเวณอาคารสำนักงาน หรือห้องต้อนรับลูกค้า เพราะสีโทนนี้เหมาะกับการใช้งานในเชิงธุรกิจ เพราะนอกจากจะเป็นสีที่สุภาพแล้วยังเป็นสีที่สื่อว่า ลูกค้าสามารถไว้วางใจให้เราดูแลได้ ส่วนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินอ่อนๆ จะสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สร้างความสบายใจ ช่วยเรื่องสุขภาพ ควรใช้ในห้องที่ใช้เพื่อการพักผ่อน เช่นห้องนอน ห้องบำบัด ห้องสปา ที่สำคัญสีฟ้าและสีน้ำเงินอ่อนๆยังสามารถใช้งานในห้องที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ให้ดูกว้างขึ้นได้

สีต่างๆล้วนมีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ไปจนถึงปฏิกิริยาตอบสนองทางกายด้วย สีมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเรา สีแต่ละสีมีผลต่อสภาวะร่างกายที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเราเข้าใจถึงผลกระทบของสีแต่ละสี เราก็จะสามารถนำความรู้นี้มาเลือกสีให้เหมาะกับการตกแต่งบ้านของเราได้ PaintPRO หวังว่าผู้ใช้บริการจะสามารถนำเทคนิคการเลือกสีไปปรับใช้เพื่อวางแผนการทาสีบ้าน ผนัง หรือตกแต่งห้องให้เหมาะสมกับแต่ละห้องหรือวัตถุประสงค์ของพื้นที่ส่วนนั้นๆได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *