สีแรกที่เราจะพูดถึงคือ สีเหลือง สีที่สื่อถึงความสดใส เป็นมิตรอบอุ่น และช่วยเพิ่มสมาธิ ช่วยกระตุ้นความคิด จินตนาการและความจำได้ดี และหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสีเหลืองช่วยทำให้เจริญอาหาร และย่อยอาหารได้ดี ColorConsultant จาก PaintPro จึงขอแนะนำว่าควรเลือกใช้สีเหลืองโทนสว่าง สดใสในห้องที่ต้องสื่ออารมณ์แห่งความเป็นมิตร เปิดเผย และอบอุ่น เช่น ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหารหรือห้องเด็ก และควรใช้สีเหลืองโทนอุ่นในห้องที่มีอวัตถุประสงค์การใช้สอยที่ต้องการสร้างสมาธิ หรือใช้ความคิด เช่นห้องสมุด ห้องอ่านหนังสือ ห้องทำงาน หรือพื้นที่ภายในสำนักงาน ข้อควรระวังในการใช้สีเหลืองคือ ไม่ควรใช้สีเหลืองหม่นเพราะสีเหลืองหม่นจะหมายถึงความขี้ขลาดและอ่อนแอ สีต่างๆล้วนมีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ไปจนถึงปฏิกิริยาตอบสนองทางกายด้วย สีมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเรา สีแต่ละสีมีผลต่อสภาวะร่างกายที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเราเข้าใจถึงผลกระทบของสีแต่ละสี เราก็จะสามารถนำความรู้นี้มาเลือกสีให้เหมาะกับการตกแต่งบ้านของเราได้ PaintPRO หวังว่าผู้ใช้บริการจะสามารถนำเทคนิคการเลือกสีไปปรับใช้เพื่อวางแผนการทาสีบ้าน ผนัง หรือตกแต่งห้องให้เหมาะสมกับแต่ละห้องหรือวัตถุประสงค์ของพื้นที่ส่วนนั้นๆได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *