PROCLAIM

บทความ

แนะนำ

วิธีเลือกสีที่ใช่เพื่อบ้านสวยลงตัว : สีเหลือง

สีเหลือง สีที่สื่อถึงความสดใส เป็นมิตรอบอุ่น และช่วยเพิ่มสมาธิ ช่วยกระตุ้นความคิด จินตนาการและความจำได้ดี

แนะนำ

วิธีเลือกสีที่ใช่เพื่อบ้านสวยลงตัว : สีฟ้า

สีฟ้าหรือสีน้ำเงินอ่อน ซึ่งเป็นสีในโทนเย็นที่สื่อถึงความสะอาด ผ่อนคลาย สดชื่น และทำให้รู้สึกสงบร่มเย็น

แนะนำ

วิธีเลือกสีที่ใช่เพื่อบ้านสวยลงตัว : สีส้ม

สีส้ม เป็นสีโทนร้อนที่ให้พลังเชิงบวก เพราะเป็นสีที่ผสมผสานกันระหว่างสีแดงและสีเหลืองที่ให้ทั้งพลังและความสดใส