PROCLAIM

บทความ

แนะนำ

วิธีเลือกสีที่ใช่เพื่อบ้านสวยลงตัว : สีเขียว

สีเขียวเป็นสีโทนเย็นอีกหนึ่งสีที่ผู้ใช้บริการทาสีภายในและภายนอกนิยมเลือกใช้ เพราะสีเขียวเป็นสีที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย

แนะนำ

วิธีเลือกสีที่ใช่เพื่อบ้านสวยลงตัว : สีขาว

สีสุดท้ายที่เราจะแนะนำคือสีขาว ซึ่งเป็นสีโทนกลางหรือกลุ่มสีเอิร์ธโทนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลายห้อง หลายพื้นที่ทั้งในและนอกอาคาร