สีเขียวเป็นสีโทนเย็นอีกหนึ่งสีที่ผู้ใช้บริการทาสีภายในและภายนอกนิยมเลือกใช้ เพราะสีเขียวเป็นสีที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสีที่ทำให้พื้นที่ดูมีชีวิตชีวา ส่วนสีเขียวเข้มจะสื่อถึงความสมบูรณ์ มั่งคั่ง เป็นสีที่ให้พลังด้านความหวัง ความสดชื่น ช่วยย่อยอาหาร Color Consultant แนะนำให้เลือกใช้สีเขียวกับการทาสีภายในห้องที่ต้องการสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ พลังเชิงบวก เช่น ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร หรือห้องที่ต้องการให้อารมณ์ผ่อนคลาย เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น สีต่างๆล้วนมีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ไปจนถึงปฏิกิริยาตอบสนองทางกายด้วย สีมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเรา สีแต่ละสีมีผลต่อสภาวะร่างกายที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเราเข้าใจถึงผลกระทบของสีแต่ละสี เราก็จะสามารถนำความรู้นี้มาเลือกสีให้เหมาะกับการตกแต่งบ้านของเราได้ PaintPRO หวังว่าผู้ใช้บริการจะสามารถนำเทคนิคการเลือกสีไปปรับใช้เพื่อวางแผนการทาสีบ้าน ผนัง หรือตกแต่งห้องให้เหมาะสมกับแต่ละห้องหรือวัตถุประสงค์ของพื้นที่ส่วนนั้นๆได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *